1ro Medio

LENGUAJE (1    )  Info 1º  y  B   Info 2 1º A  y  B -   TECNOLOGIA  - INGLES -   MATEMATICA 1ºA  1ºB  -  BIOLOGIA   -  FISICA   Guía 2  -   QUIMICA (1  2   3 )  -  HISTORIA  -   Guía 2            

2do Medio

1ra Sem.  FISICA   Guía 2   -   LENGUAJE (INFO   1  2 )   -   TECNOLOGIA  -  MATEMATICA   -  BIOLOGIA   -   INGLESRELIGION QUIMICA   2 )   -   HISTORIA  Reforzamiento Diag.   -   

2da Sem.  MATEMATICA        

3ro Medio

LENGUAJE  Y LITERATURA INFO  (Elect.part. y argument. en democracia)  COMUN  (1  2 )  PPT  Guía  PPT     -  FISICA ELECT.  -  HISTORIA   (Electivo: Comp. Hist. del Presente)   INGLES  - MATEMATICA (3ºA 1 )  (3ºB   )  -  MAT. PLAN DIF.   -  FILOSOFIA  P. Comun   P.Elect. (1  )  --  ESTETICA   -  RELIGION  -  QUIMICA (Cs. para la ciudadanía  1 )  -  BIOLOGIA DIFERENCIADO

4to medio

MATEMATICA  -  FISICA  -   FIS. ELECT. RELIGION   -  BIOLOGIA  (Elect.)  -  HISTORIA  ( 2  3) Electivo INFO  -  FILOSOFIA   -  INGLES (2  3  4)  -  LENGUAJE ELECTIVO HUM.  -           

 QUIMICA  Comun 1)   (Electivo  1)  -  LENGUAJE COMUN ( 2  3  4)  Info 4º A y B   Info 2  4º y B